Garantie

FreshMiners garandeert dat elk product dat via onze website wordt gekocht van bevredigende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor dergelijke producten worden geleverd. Deze garantie is echter niet van toepassing op defecten in het product als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, een ongeval, nalatigheid door jou of een derde partij, als jij het product gebruikt op een manier die wij niet aanbevelen, het niet naleven van de instructies, een wijziging aanbrengen in het product of het uitvoeren van een reparatie aan het product, welke je uitvoert zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bij de volgende gebeurtenissen vervalt de garantie:
– Verwijderen of vervangen eventuele componenten
– Schade veroorzaakt door slechte stroomvoorziening, blikseminslag of spanningspieken
– Delen die verbrand zijn op hashboards / chips
– Schade ontstaan door een vochtige omgeving

De garantie is onderworpen aan de garantievoorwaarden die door de fabrikant van het product wordt aangeboden. Deze zogenaamde fabrieksgarantie is 3 (drie) tot 6 (zes) maanden, afhankelijk van de fabrikant.

De klant moet de defecte apparatuur op eigen kosten retourneren, maar niet eerder dan dat er contact is geweest met FreshMiners. Zorg ervoor dat je het product terugstuurt in de originele verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen. Als er tijdens het retourneren schade ontstaat als gevolg van onzorgvuldigheid door de klant, wordt deze mogelijk niet gedekt. FreshMiners betaalt de verzendkosten wanneer een vervangende eenheid binnen de garantieperiode wordt verzonden. FreshMiners vergoedt geen verlies van downtime of vertraging veroorzaakt door de douane. In gevallen waarin de garantie nietig is of buiten de garantieperiode valt, kan het product worden gerepareerd voor de kosten die gepaard gaan met aanschaf van onderdelen en/of de geleverde arbeid.

Winkelwagen